Artikelen schrijven

Het doel van het schrijven van wetenschappelijke artikelen is om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor iedereen die geïnteresseerd is toegankelijk te maken. Wanneer je als schrijver alleen je onderzoeksresultaten en de manier waarop je tot de resultaten gekomen bent weergeeft, heeft dit doorgaans niet tot resultaat dat de lezer begrijpt waar je het over hebt. Daarom geef je als schrijver ook een introductie om jouw gedachtegang en de achtergrond van het onderzoek over te brengen op de lezer en je schrijft een discussie om aan te geven op welke manieren de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden en wat de sterke en zwakke kanten van het onderzoek zijn.

Een logische ordening van een wetenschappelijk artikel is dan ook: introductie-methode-resultaten-conclusie en discussie. Deze ordening kun je op verschillende manieren vormgeven. Je kunt per onderdeel van je manuscript deze ordening aanhouden. Dan geef je bij elk deelresultaat een introductie, de methode, de beschrijving van de resultaten en een conclusie. Je kunt ook het manuscript indelen in aparte hoofdstukken voor de introductie, de methode, de resultaten en de conclusie en discussie. Beide vormen van ordening worden gebruikt. Meestal houdt een wetenschappelijk tijdschrift er een eigen manier van ordenen op na en moet je je bij het schrijven van een artikel houden aan de randvoorwaarden die het tijdschrift stelt.

Het document Rules and guidelines for writing geeft richtlijnen die behulpzaam zijn bij het structureren van een wetenschappelijk onderzoeksartikel, waarbij als uitgangspunt genomen is dat je aparte hoofdstukken maakt voor de introductie, de methode, de resultaten en de conclusie en discussie. Het geeft aan waar je de verschillende onderdelen van de tekst het beste kunt onderbrengen en wat je moet vermijden. Uitgebreidere informatie kun je krijgen via de serie “on effective writing and publishing of scientific papers” in the Journal of Clinical Epidemiology (zie externe links). In deze serie wordt beschreven wat je in de verschillende paragrafen moet neerzetten. Per onderdeel staat er een checklist die je kunt gebruiken om na te gaan of je alle benodigde informatie in je onderzoeksartikel hebt verwerkt.

De Libguide Schrijfwijzer voor moderne talen geeft achtergrond informatie die ook voor geneeskunde studenten interessant is. Het geeft informatie over het schrijfproces en hoe je verschillende teksten op kunt zetten.

Hieronder staat een filmpje over wetenschappelijk schrijven, waarin onder andere de opbouw van een artikel wordt behandeld. (duur = 38 minuten).

Academische vorming, professionaliteit, studiereflectie