Patiëntveiligheid

Primum non nocere. Elk jaar beloven dan wel zweren zo’n 2500 kersverse afgestudeerde artsen dat zij aan hun patiënten geen schade zullen doen. Dat klinkt logisch, maar in de complexe omgeving van de moderne gezondheidszorg is dat minder eenvoudig dan het lijkt. Patiënten die naar het UMC Utrecht of een ander ziekenhuis komen, rekenen erop dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg in orde zijn. Het UMC Utrecht heeft de taak om via onderwijs en op andere manieren de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg te waarborgen. Het UMC Utrecht werkt volgens de normen van de zogenaamde Joint Commission International (JCI), een accreditatieorgaan dat het UMC beoordeelt op kwaliteit en veiligheid.

Voor studenten van het UMC Utrecht is het Handboek Kwaliteit en Veiligheid geschreven. Dit handboek biedt de belangrijkste informatie om tijdens het klinisch onderwijs met een veiligheidsbril te leren kijken naar het eigen handelen, maar ook naar dat van anderen en naar het functioneren van het systeem. Deze benadering richt zich op voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg en verhoging van patiëntveiligheid.

Academische vorming, professionaliteit, studiereflectie