Presenteren

Structuur presentatie

Het succes van presenteren, of het nu schriftelijk of mondeling is, hangt voor een groot deel af van de structuur van de presentatie. Daarnaast zijn voor een mondelinge presentatie de presentatietechnieken van belang en de opbouw van een presentatie.

Het is goed om bij het maken van dia’s te bedenken dat je ook weer te maken hebt met auteursrecht wanneer je figuren overneemt uit literatuur of van internet. Ook als je materiaal gebruikt dat licentievrij (zie licentievrij beeldmateriaal) is, moet je de bron vermelden. Vermeld bij alle informatie die je geeft de context waarvoor de gegeven informatie geldig is en de bron van de informatie.

De kernboodschap voor het maken van iedere presentatie is: Zorg dat elk stukje informatie dat je geeft is opgebouwd volgens de structuur inleiding-uitwerking-afsluiting.

Don McMillan heeft ook nog een aantal tips:

Academische vorming, professionaliteit, studiereflectie