Verwijzen naar literatuur

Algemeen

Het doel van verwijzen naar literatuur als je citeert, parafraseert of materiaal of ideeën van anderen gebruikt is om aan de lezer duidelijk te maken wat de bron is van jouw beweringen, jouw tekst of het figuur dat je presenteert. Dit geldt zowel voor teksten en figuren die je in een schriftelijk product verwerkt, als voor teksten en figuren die je mondeling presenteert. Het is wettelijk verplicht om op een correcte manier met het materiaal dat je gebruikt en de ideeën die je doorvertelt om te gaan. Deze verplichting is vastgelegd in het auteursrecht.  Als je geen verwijzing gebruikt, mag de lezer of de toehoorder ervan uit gaan dat jij de inhoud zelf verzonnen, zelf onderzocht of zelf gemaakt hebt.

Citeerregels geven aan hoe gebruikte literatuur in de tekst, de literatuurlijst en in eventuele voet- of eindnoten genoteerd moet worden. De regels liggen vaak vast in een zogenaamde citatiestijl.

De meest gebruikte stijl voor refereren in het geneeskundig vakgebied is de Vancouver-stijl: nummers op volgorde in de tekst en oplopend volledig in je literatuurlijst.

Regels voor verwijzen

In de Bachelor opleiding CRU en CRU+ wordt standaard verwezen volgens de Vancouver-stijl. Je kunt de manier waarop je de moet verwijzen naar de verschillende bronnen direct vinden via de link http://libguides.library.uu.nl/c.php?g=202210&p=1330035

N.B.! Bij figuren op een dia moet je altijd 1. het recht hebben om figuren die je overneemt te gebruiken, hetzij omdat je er vrij over mag beschikken, of omdat de maker toestemming gegeven heeft, en 2. Je verwijzen naar de bron, ook als je vrij over het materiaal mag beschikken.

Via de advanced search van Google, kun je figuren vinden die je vrij mag gebruiken:

google advanced search

 

Academische vorming, professionaliteit, studiereflectie