Arts van straks niet meer in gebruik

De website artsvanstraks.nl is niet meer in gebruik.
Kijk voor informatie over de opleiding op:

https://students.uu.nl/gnk-b
https://students.uu.nl/gnk-m

Academische vorming, professionaliteit, studiereflectie